Meer lesmateriaal

Wiskunde

 • Een survivalkit voor een succesvolle start in het hoger onderwijs (Gert Sonck, Wolfgang Jacquet, Tom Dorissen; Uitgeverij VUBPRESS)
  www.basiswiskunde.be

 • Analyse voor het hoger onderwijs (Staf Deen, Dr. Paul Levrie; Uitgeverij De Boeck)
 • Argument 3: Getallenleer (Uitgeverij De Boeck)

 • Argument 4: Algebra 1 (Uitgeverij De Boeck)

 • Argument 4: Analytische Meetkunde – Ruimtemeetkunde 1 (Uitgeverij De Boeck)

 • Argument 4-5: Goniometrie - Driehoeksmeting (Uitgeverij De Boeck)
  http://www.vanin.be/nl/de-boeck-website

Fysica

Chemie

Biologie

CLEAR test (vroegere communicatieproef)

 • Medische communicatie. 2de druk (Auteur: J. Wouda. 356 pagina's. Uitgeverij De Tijdstroom)
 • Vaardig communiceren in de gezondheidszorg. 2de druk. (Auteurs: J. Silverman, J. Draper , S. Kurtz. 342 pagina’s. Uitgeverij Boom Lemma)